DANS, MOHV-FIT OG SYKKELTRENING 
- PÅ ETT STED!

Velkommen til Danseburet

Danseburet i Ytre Enebakk er et kombinert danse- og treningssenter med et bredt tilbud for barn, unge og voksne. Vi kan tilby scenisk danseundervisning for barn fra tre år og oppover, samt MOHV-FIT/ Zumba og sykkeltimer for de voksne. Vi på Danseburet er opptatt av å gi våre elever danseopplæring av god kvalitet med fokus på mestring, utvikling og danseglede.

Her kan du lese litt om hva vi kan tilby:


Jazzdans
Jazzdans er en scenisk dansestil, som oppsto i USA på begynnelsen av 1900-tallet da den klassisk balletten smeltet sammen med den svarte kulturens rytmikk og musikk. I dag er det den vanligste danseformen i revyer og musikaler, samt i musikkvideoer. Jazzdansen får alltid nye trender og er alltid i utvikling og ser derfor radikalt annerledes ut i dag enn for bare 20 år siden. jazzdansen er sterkt påvirket av populærkultur som igjen fører til at nye stilarter stadig dukker opp.
En jazzklasse inneholder en oppvarmingsdel, her jobbes det med grunnteknikk, koordinasjon, kroppsbevissthet, styrke og bevegelighet. Videre inneholder timen mere samensatte øvelser og trinnkombinasjoener hvor disse ulike elementene er i fokus. Klassen avsluttes alltid med koreografi. Jazzdans er en klasse med futt og fart, man bruker hele kroppen og blir garantert svett.
Klassisk ballett
Klassisk ballett oppsto på 1400-tallet under renessansen i Italia.På 1600-tallet utviklet den seg videre ved det franske hoffet og på 1800-tallet og under romantikken ble klassisk ballett til det vi kjenner den som i dag. En ballettklasse er satt sammen av to deler. Klassen starter med en rekke øvelser ved barren (stangen), her jobbes det med kroppsbevissthet, grunnteknikk, styrke og bevegelighet. Videre fortsetter man ut i senter hvor det blir jobbet med mere sammensatte øvelser og trinnkominasjoner med fokus på teknikk, koordinasjon, dynamikk og stilforståelse. Klassisk ballett er grunnlaget i teknikken til alle danseformer. Du vil oppleve økt kroppsbeherskelse, bedre koordinasjon, fleksibilitet og holdning.

Dansemix
Dansemix er en morsom klasse med elementer fra klassisk, jazz og danselek. Klassen stimulerer dansegleden hos barnet og gjennom dans, lek og øvelser utvikler barnet kroppsbevissthet, musikalitet, rytmefølelse og kreativitet.


Barnedans

Barnedans er en time hvor barn får mulighet til å øve opp koordinasjon, kroppsbevissthet, kreativitet og musikalitet. Dette gjøres gjennom øvelser og danselek med fokus på utfoldelse, danseglede, mestring og trivsel. I tillegg til dette vil også barna bli introdusert for ulike grunnøvelser for videre dansetenknisk trening.

Hip hop

Hip hop dans daterer tilbake til 70 tallet når nye steg ble introdusert gjennom den funky Hip Hop musikken. Det startet i USA hvor den strakk seg fra ”Boogie Down” Bronx i New York til ”Beat Street” i Compton, California. Hip hop er en fellesbetegnelse på ulike streetdancestiler og inneholdt blant annet breaking, popping, locking, house og krumping. En hip hop time inneholder grunnteknikk der "bounce" og "groove" til ulik hip hop musikk står i fokus som noe av det mest essensielle innen hip hop. Videre vil det bli jobbet med ulike trinnkombinasjoner hvor "bounce", "groove" og stilforståelse står i sentrum. Timen vil som oftes avsluttes med en koreografi.

​MOHV-FIT/ Zumba

MOHV-FIT er en fengende time som består av enkle dansekombinasjoner. Her blir det brukt forskjellige stilarter som afro,latin,charlston,pop etc. Timene inneholder også styrke- og bevegelighetstrening. Så her er det bare å slenge seg med i dansen.

Sykkel

Sykkel passer både for mosjonister og syklister. På hver sykkel kan man justere motstanden man jobber med og dermed simulere ulike typer terreng eller regulere intensiteten. Hver enkelt deltaker trener akkurat så hardt de ønsker. Sykkel er en treningsform uten støtbelstninger. Treningen krever ingen koordinasjon, og er derfor en treningsform som passer de fleste. I vårt sykkelrom kjører vi også prosjektor til treningen.