Danseburet Kompani

Danseburet Kompani
Danseburet Kompani er et nytt kompani som starter opp høsten 2019. Det er et satsningstilbud for de som ønsker å danse og satse lit mer. Kompaniet har en danseklasse i uken sammen hvor det kommer legges ekstra fokus på koreografi, uttryck og framføring. Kompaniet vil i løpet av året bygge opp repertoaret sitt til en minishow bestående av flere danser.
Betingelser Danseburet Kompani
Danseburet Kompani er et tilbud før de i 7. trinn og oppver.
Medlemmer av kompaniet må i tillegg til kompaniklassen delta på minimun 2 andre danseklasser i uken. Det forventes at medlemmer av kompaniet møter opp på timen og ved mer en 20% fravær vil eleven eventuellt ikke kunne delta ved forestillinger og show. Det forventes også at man deltar på de forskjellige oppdrag og arrangementer som Danseburet deltar på. 

Søknad Danseburet Kompani
De som ønsker å bli tatt opp i kompaniet bes sende en kort motivasjon til hvorfor den ønsker det. Eleven må også skrive hvilke andre danseklasser den nå deltar på.

 Sendes til danseburet@gmail.com