Timeplan


​​
VÅR 2020
Med forbehold om endringer

Oppstart uke 3 for Barn og Ungdom uke 2 for MOVH-FIT/Zumba og Pilates power
Påmelding

​​
Priser pr. semester

Kurs                                                                                   Priser
MOHV-FIT/ Zumbajazz 2 ganger i uken                                 Kr 2800,-               

​MOHV-FIT/ Zumbajazz, pilates 1gang i uken                        Kr 1800,-

Dansemix, klassisk & jazzdans 45/60 min                            Kr 1750,-

​Klassisk tåspiss*                                                                        Kr 900,-
*Må delta på klassisk i forkant

​Jazzdans 90 min                                                                         Kr 2600,-

​Barnedans 30 min                                                                     Kr 1200,-                                                                   

Danseburet Kompani​
Kr 1750,-
Maks pris per elev
Kr 5000,-

SEMESTERINFORMASJON 
  • VI FØLGER SKOLEÅRET PÅ ALLE KURS OG HAR STENGT I SKOLEFERIENE​ ​
  • OPPSTART VÅR 2020 ER I UKE 2 FOR MOVH-FIT/ZUMBAJAZZ OG PILATES POWER  OG UKE 3 FOR BARN OG UNGDOMSKURS.
  • SISTE ORDINARIE UNDERVISNINGSUKE VÅR 2020 ER UKE 22.
  • SOMMERFORESTILLING 2020 ER HELGEN 6.6-7.6/2020. MER INFO KOMMER, HOLD AV HELGEN. DET MÅ REGNES MED EV. EKSTRA ØVELSER I UKE 23.

ER DERE FLERE FRA SAMME HUSHOLDNING, ELLER GÅR DU PÅ FLERE KURS SAMTIDIG HAR VI FØLGENDE RABATTER: 

FØRSTE PERSON ELLER FØRSTE KURS                    -  0%
ANDRE PERSON ELLER ANDRE KURS                      - 20 %
TREDJE PERSON ELLER TREDJE KURS                    - 30 %
FLERE PERSONER ELLER FLERE KURS                    - 30 %
VED MAKSPRIS ELEV REGNES RABATT FOR ANDRE I HUSHOLDET FRA ANDRE PERSON/KURS


BETINGELSER:

Prøveklasser
Nye elever er velkommen til gratis prøveklasse. Eleven skal allikevel registrere seg på prøveklasse.

Endringer i timeplan
Det kan oppstå forandringer på timeplanen i løpet av et semester. Kursavgift returneres ikke grunnet endringer.

Påmelding/avmelding
Påmelding er bindene etter utført prøvetime.
Påmelding gjøres via Danseburets sin elevportal: https://dbr-booking-v2.appspot.com.
Påmelding skal gjøres av foresatt eller elev over 18 år. Profil opprettes av foresatt som siden legger til sitt barn/eleven. Profilen benyttes til hvert semester og det skal kun opprettes en (1) bruker per familie. Påmelding er bindende. 

Avmelding av neste kurs må skje via epost til danseburet@gmail.com en mnd før semesteravslutning. Påmelding for høst 2019 gjelder også for vår 2020. Avmelding må skje per e-post senest 1.12.2019. Ved senere avmelding forfaller allikevel kursavgiften i sin helhet. Påmelding til høst 2020 starter i mai/juni. 
Ved langvarig sykdom trekkes kursavgiften mot forevisning av sykmelding fra lege.

Avlysning av klasser
Det kan forekomme avlysning av dansetimer på grunn av sykdom hos pedagog hvor vi ikke har mulighet il å skaffe vikar eller øvrige forhold utenom Danseburets kontroll. Dersom mer en time borfaller vil disse timene så langt det lar seg gjøre bli gitt igjen ved slutten av semestret. Avlyste klasser grunnet beveglige helligdager gis ikke automatiskt igjen.

Dersom Danseburet blir stengt grunnet utenforenliggende situasjoner (force majeure) står vi ikke ansvarlig for å gjennomføre klassene.

Priser og rabatter
Danseburet forbeholder seg retter til å endre priser og rabatter for hvert semester. Eventuelle endringer vil bli annonsert samtidig som timeplanen for semestret.

Betaling
Faktura sendes fra Danseburet (Cecilia Klingsell) på e-post til den som meldt på eleven. Vennligst bruk riktig kontonummer og merk faktura med fakturanummer og elevens navn. Betalt kursavgift refunderes ikke
Ved behov for delbetaling/utsettelse vennligst kontakt danseburet@gmail.com

Forsinket innbetaling
Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom dere ikke mottar faktura for påmeldte kurs. 
Ved for sen innbetaling vil vi sende ut en 1. betalingspåminnelse med 14 dagers frist uten gebyr.
Ved 2. betalingspåminnelse påløper et gebyr på 70:-. Dersom vi ikke mottar betaling ved 2. påminnelse vil regningen bli sendt til inkasso.

Mailadresse og mobilnummer
Foreldre må se til at Danseburet til enhver tid har korrekt e-mail og mobilnummer vi kan nå dere på og at det er riktig informasjon som står i elevportalen.

Beskjeder og informasjon
Alle generelle beskjeder og informasjon fra Danseburet legges på danseburet.no, samt vår facebook-side. Det blir ikke sendt ut generellinfo via sms eller epost. Det er derfor viktig å følge med på våre nettsider.

Glemte klær og verdisaker
Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Igjen glemte saker og ting legges i  glemmekassa under trappa i første etg..

Skader
Danseburet har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening, forestillinger eller uhell som måtte skje innen skolens område. Ref: Norske Dansekunstneres, reglement til bruk i private ballettskoler.

Koreografi – danser
Elevene har ikke anledning til å benytte danser innstudert ved ballettskolen uten Danseburets samtykke.

Bilder
Danseburet står fritt til å bruke bilder fra forestillinger ved ballettskolen for markedsføring av dansetilbudet, reklame og på våre hjemmesider.