Timeplan


​​
Høst 2019

Oppstart uke 35 for Barn og Ungdom uke 34 for MOVH-FIT/Zumba og Pilates power

Påmelding til høstsemestret er åpen.

NYHET! Dansekurs i SFO tiden på Mari menighetshus. Med henting fra skolen i regi av Danseburet.


Påmelding

​​
Priser pr. semester

Kurs                                                                                   Priser
MOHV-FIT/ Zumbajazz 2 ganger i uken                                 Kr 2800,-               

​MOHV-FIT/ Zumbajazz, pilates 1gang i uken                        Kr 1800,-

Dansemix, klassisk & jazzdans 45/60 min                            Kr 1750,-

​Klassisk tåspiss*                                                                        Kr 900,-

​Jazzdans 90 min                                                                         Kr 2600,-

​Barnedans 30 min                                                                     Kr 1200,-                                                                      

Personlig trenertime                                                                  Kr 350,-
​​

Danseburet Kompani​
Kr 1750,-


* Må delta på klassisk i forkant av tåspiss
  • VI FØLGER SKOLEÅRET PÅ ALLE KURS OG HAR STENGT I SKOLEFERIENE
  • DANSEKLASSER AVSLUTTES 2-3 UKER FØR SKOLESLUTT
  • SISTE ORIDINARIE UNDERVISNINGSUKE  FOR BARN OG UNGDOM HØST 2019 ER UKE 48, JULEAVSLUTNING I UKE 49. 
  • SYKKELTIMER STARTER OG AVSLUTTER VED SYKKELSESONGEN

ER DERE FLERE FRA SAMME HUSHOLDNING, ELLER GÅR DU PÅ FLERE KURS SAMTIDIG HAR VI FØLGENDE RABATTER: 

FØRSTE PERSON ELLER FØRSTE KURS                    -  0%
ANDRE PERSON ELLER ANDRE KURS                      - 20 %
TREDJE PERSON ELLER TREDJE KURS                    - 30 %
FLERE PERSONER ELLER FLERE KURS                    - 30 %

BETINGELSER:

Prøveklasser
Nye elever er velkommen til gratis prøveklasse. Eleven skal allikevel registrere seg på prøveklasse.

Endringer i timeplan
Det kan oppstå forandringer på timeplanen i løpet av et semester. Kursavgift returneres ikke grunnet endringer.

Påmelding/avmelding
Påmelding er bindene etter utført prøvetime.
Påmelding gjøres via Danseburets sin elevportal: https://dbr-booking-v2.appspot.com.
Påmelding skal gjøres av foresatt eller elev over 18 år. Profil opprettes av foresatt som siden legger til sitt barn/eleven. Profilen benyttes til hvert semester og det skal kun opprettes en (1) bruker per familie. Påmelding er bindende. 

Avmelding av neste kurs må skje via epost til danseburet@gmail.com en mnd før semesteravslutning. Ved senere avmelding forfaller allikevel kursavgiften i sin helhet. Ved langvarig sykdom trekkes kursavgiften mot forevisning av sykmelding fra lege.

Priser og rabatter
Danseburet forbeholder seg retter til å endre priser og rabatter for hvert semester. Eventuelle endringer vil bli annonsert samtidig som timeplanen for semestret.

Betaling
Faktura sendes fra Danseburet (Cecilia Klingsell) på e-post til den som meldt på eleven. Vennligst bruk riktig kontonummer og merk faktura med KID-nummer. Betalt kursavgift refunderes ikke
Ved behov for delbetaling/utsettelse vennligst kontakt danseburet@gmail.com

Forsinket innbetaling
Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom dere ikke mottar faktura for påmeldte kurs. 
Ved for sen innbetaling vil vi sende ut en 1. betalingspåminnelse med 14 dagers frist uten gebyr.
Ved 2. betalingspåminnelse påløper et gebyr på 70:-. Dersom vi ikke mottar betaling ved 2. påminnelse vil regningen bli sendt til inkasso.

Mailadresse og mobilnummer
Foreldre må se til at Danseburet til enhver tid har korrekt e-mail og mobilnummer vi kan nå dere på og at det er riktig informasjon som står i elevportalen.

Beskjeder og informasjon
Alle generelle beskjeder og informasjon fra Danseburet legges på danseburet.no, samt vår facebook-side. Det blir ikke sendt ut generellinfo via sms eller epost. Det er derfor viktig å følge med på våre nettsider.

Glemte klær og verdisaker
Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Igjen glemte saker og ting legges i  glemmekassa under trappa i første etg..

Skader
Danseburet har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening, forestillinger eller uhell som måtte skje innen skolens område. Ref: Norske Dansekunstneres, reglement til bruk i private ballettskoler.

Koreografi – danser
Elevene har ikke anledning til å benytte danser innstudert ved ballettskolen uten Danseburets samtykke.

Bilder
Danseburet står fritt til å bruke bilder fra forestillinger ved ballettskolen for markedsføring av dansetilbudet, reklame og på våre hjemmesider.